StarDate: 4842. The Paradise Syndrome
Avsnitt: 58
En jordlik planet bebodd av indianer. En asteriod håller på att krocka med den och de försöker varna. Kirkan fastnar under en monolit och tappar minnet. De andra drar till asteroiden. Kirk blir medicinman och gifter sig med hövdingbruden.