StarDate: 4307. The Immunity syndrome
Avsnitt: 48
En jätteorganism syger in Enterprise. En jätteamöba.Spock åker in och kollar.Amöban sprängs med antimateria.